İfyıl Termo İklimlendirme

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Doğal kaynakların aşırı kullanılması sonucu geçtiğimiz yüzyılda dünyamızdaki mevcut kaynakların %50’sinden fazlası tükenmiş bulunmaktadır. Doğal kaynakların yenilenme sürecinin uzun olmasına karşın tüketimlerinin çok hızlı olması; gelecek nesillerin açlık ve kıtlıkla daha kısa sürede yüzleşmesi sonucunu doğurmaktadır.

İşletmemiz, sosyal ve çevresel gelişim boyutunu hesaba katan “Sürdürülebilir Yönetim” modelini esas almaktadır. Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tüm sosyal-çevresel risklerle birlikte doğru hesaplayarak ve kaynakları doğru kullanarak “Sürdürülebilir Kalkınma” modeline uygun yönetim sergiliyoruz.

Birleşmiş Milletler (BM), yoksulluğu ortadan kaldırmak, daha iyi bir dünya yaratmak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için 2030 yılına kadar takip edilecek 17 hedef oluşturmuştur. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) olarak tanımlanan küresel amaçlar, gelecek nesillerin, çocuklarımızın, torunlarımızın, çevremizin, daha iyi bir dünyada ve barış içinde bir arada yaşamasının güvencesidir. İşletmemiz yapılan analiz sonucunda 16 hedefe uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VİZYONUMUZ

Ekolojik Tasarım, Ar-Ge ve İnovasyon kültürü ile sürdürülebilir, temiz enerji kaynaklı ve yeşil bir ekonomiye geçişi destekleyecek sürdürülebilir ısınma çözümleri üretmek.